Diagnose eller opdragelse?
Diagnose eller opdragelse?
Tirsdag den 23/10 2018 kl 19:00

Det er nødvendigt for både forældre, pædagoger og lærere at kunne skelne børns adfærd.
Men hvad er hvad?
Hvornår skal der stilles en diagnose og hvornår skal der opdrages - og hvad gør vi ved det?

Er et barn, der helst vil lege alene, som ikke opfatter legekoder og som ikke reagerer på andre børns signaler en umoden 5-årig eller et barn, der lider af Aspergers syndrom?
Er et præmaturt barn hypersensibelt og ukoncentreret, fordi det siden fødslen er blevet pakket ind i særlige hensyn fra forældrene, eller er det derimod et umodent centralnervesystem og forsinket myelindannelse, der ligger bag?
Hvis en dreng fra 7. lige har hærget klasselokalet skyldes det så, at han har ADHD med for høj hjernestammeaktivitet, eller er det blot en frustreret 14-årig, hvis forældre skal skilles?

Det er ikke let, og generelt er det at kunne skelne mellem børn som har opvækstrelaterede problemer og børn som har hjernedysfunktioner en stor mundfuld for de fleste.
Derfor er viden om et barns normaludvikling stadigvæk et uvurderligt værktøj, ellers er man helt uden forudsætning for, at kunne afgøre om et barn er normaludviklet, lidt umodent eller forsinket i udvikling -eller om der er tale om en decideret dysfunktion.
Alle hjerner kan påvirkes, men ikke alle hjerner er organiseret på samme måde. Det betyder i praksis, at den samme type pædagogik opfattes forskelligt af forskellige børn.

Kom og hør mere om alt dette når Ann Elisabeth Knudsen, cand.mag og lektor i dansk og psykologi fortæller om emnet på baggrund af hendes nye bog "Diagnose eller opdragelse".

I samarbejde med AOF Silkeborg og Silkeborg Ungdomsskole